Odečty vody a odložení schůze

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odečty vody a odložení schůze
Pro 092020
 

Vážení obyvatelé domu,

odečty vody budou letos probíhat 21. a 22. 12. vždy od 17:00 do 19:00. Dovoluji si co nejvíce z Vás požádat o to, abyste stavy vodoměrů poslali k tomuto datu mailem na adresu svj@hercikova6.cz nebo nalepili lístek na dveře. Zvonit budeme pouze tam, kde lístek ani mail nebudeme mít. Obzvlášť je potřeba minimalizovat kontakt výboru a starších obyvatel domu. Prosím i o počet osob v průběhu celého roku.

Po zvážení všech pro a proti a konzultaci s SBD Máj jsme se s ohledem na aktuální situaci rozhodli, že schůze shromáždění SVJ nebude letos konána. Aktuálně je možné se ve vnitřních prostorách potkat pouze v počtu 10 osob, což je v případě našeho domu neuskutečnitelné tak, aby při takovém počtu bylo shromáždění usnášeníschopné. Korespondenční hlasování by bylo velkým zásahem do finanční sféry SVJ, neboť je nutné obeslat všechny majitele a spolumajitele bytových jednotek, následně ti musí své vyjádření opět poštou zaslat zpět SVJ, protože nevyjádření se znamená záporný hlas a poté je ještě výbor povinen opět všechny obeslat s výsledky hlasování. Když si k tomu připočteme čas, který by to zabralo jak výboru, tak SBD Máj, peníze Máji za administrativu spojenou s kopírováním a rozesíláním, dostaneme se na částku, která zcela nekoresponduje s užitkem, který by nám takové hlasování přineslo. S ohledem na letošní mimořádnou situaci se dá odůvodnit, proč se řádné shromáždění nekonalo a účetní závěrku za rok 2019 schválíme ihned, jakmile bude možné svolat řádnou schůzi. 

Kdyby kdokoli chtěl účetní závěrku vidět, je dostupná v rejstříku. Odůvodnění provedených oprav a jakékoli dotazy k nim ráda zodpovím mailem nebo na základě podepsaných lístků ve schránce. 

Děkuji Vám všem za pochopení a budu se těšit na viděnou s Vámi v době, kdy již nebudeme ohrožováni pandemií.

8. 12. 2020

Dana Jiříčková

 Permalink  Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem
Říj 242020
 

SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

Vážení obyvatelé domu,
s ohledem na situaci, nebude s velkou pravděpodobností letos konána standardní schůze shromáždění, neboť nejsme schopni dostát omezením na počet osob ve vnitřních prostorách ani za předpokladu, že by většina obyvatel dala někomu plnou moc. Jelikož nám stanovy ukládají konat schůzi jednou ročně (minimálně jsme povinni schvalovat účetní závěrku za předchozí období), bude schůze konána per rollam pravděpodobně v době odečtů vody (první polovina prosince). Body budou vyvěšeny na nástěnce, zároveň bude všem majitelům, kteří v domě bydlí, hozen do schránky a ostatním zaslán obyčejným dopisem kompletní program. Kromě účetní závěrky budou zrevidovány opravy, které letos proběhly, všichni budou moct předložit výboru návrhy ke schválení. Bude se rovněž řešit případné umístění plošiny pro vozíčkáře v domě (podmínky popíšeme v informacích o schůzi). Přesné instrukce, jak bude vše probíhat, abychom minimalizovali jakékoli riziko nákazy pro všechny strany, Vám budou sděleny během listopadu.
Přeji všem pevné zdraví a v případě, že budete potřebovat s výborem komunikovat, učiňte tak prostřednictvím mailu či podepsaného lístku ve schránce.
Dana Jiříčková

  1. 2020

ČIPY

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČIPY
Čvc 282020
 

VÁŽENÍ OBYVATELÉ DOMU,

V HORIZONTU DVOU TÝDNŮ BUDE PROVEDENA VÝMĚNA BOČNÍCH DVEŘÍ. ABY NA NICH FUNGOVALY VAŠE ČIPY, JE NUTNÉ JE NASTAVIT. Z TOHOTO DŮVODU POTŘEBUJI, ABYSTE MI VEŠKERÉ VAŠE ČIPY ODEVZDALI DO 9. 8. 2020. V TÝDNU OD 10. 8. BUDE PROBÍHAT MONTÁŽ A BUDOU SE NASTAVOVAT ČIPY. IHNED PO NASTAVENÍ VÁM JE VRÁTÍM. ABY NEMUSEL VÝBOR OBCHÁZET JEDNOTLIVÉ BYTY, PROSÍM O VLOŽENÍ ČIPŮ DO UZAVŘENÉHO SÁČKU NEBO IDEÁLNĚ OBÁLKY, OZNAČENÉ JMÉNY A ČÍSLEM BYTU DO SCHRÁNKY SVJ NA DVEŘÍCH ROZVODNY, NEBO DO MOJÍ, ČÍSLO 71. POKUD LPÍTE NA KONKRÉTNÍ BARVĚ ČIPU, PROSÍM I O OZNAČENÍ BAREV, KTERÉ DO OBÁLKY VKLÁDÁTE. POTÉ SI VŠE ZAZNAMENÁME DO SEZNAMU PODLE BYTŮ A PŘÍSLUŠNÝ POČET ČIPŮ VÁM VRÁTÍME DO SCHRÁNEK NEBO OSOBNĚ. POKUD SE VELKÉ MNOŽSTVÍ NEVYBERE, BUDEME PAK PRAVDĚPODOBNĚ DĚLAT JEŠTĚ JEDNO KOLO NASTAVENÍ ZBYTKU ČIPŮ.

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI

DANA JIŘÍČKOVÁ

28. 7. 2020

Anténa

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anténa
Čvn 122020
 

Dne 29.6.2020 dojde k plánované přeinstalaci naší antény pro příjem signálu DVB-T2. Od tohoto data již nebude možné přes anténu přijímat signál DVB-T1, protože oba typy zároveň anténa nezvládne. Prosím, připravte se na to set-topboxy či novými televizemi. Změna vysílání je nevyhnutelná.

Díky Záluský

Zápis ze schůze společenství ze dne 4.12.2018

 Aktuality, Zápisy se schůzí SVJ  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis ze schůze společenství ze dne 4.12.2018
Úno 052019
 

Odečty vody 2018

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odečty vody 2018
Pro 102018
 

Odečty vody proběhnou ve dnech 17. 12. 2018 a 18. 12. 2018 od 17:30 do 19:00, přičemž se bude postupovat od přízemí nahoru. První den předpokládáme, že stihneme téměř vše a druhý den zbytek. Další informace v přiloženém dokumentu.

Záluský

 

ODEČTY VODY 2018

Schůze společenství 4.12.2018 17:30

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schůze společenství 4.12.2018 17:30
Lis 152018
 

Dobrý den,

dovoluji si oznámit schůzi společenství, která se bude konat dne 4.12.2018 od 17:30 v suterénu našeho domu. Účast nutná, další informace viz přiložená pozvánka.

S pozdravem

Záluský

POZVÁNKA- schůze 2018

DŮLEŽITÉ: Kontrola plynoměrů náhradní termín!!!!!!!!!!

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DŮLEŽITÉ: Kontrola plynoměrů náhradní termín!!!!!!!!!!
Dub 172018
 

Dne 23. 4. 2018 od 16:00 do 16:30 hodin proběhne poslední pokus o provedení revize plynoměrů. Poté bude již na každém, zda si revizi s technikem p. Ryšánkem individuálně domluví nebo ponese následky za její neprovedení. Kontakt na technika 721 204 022.

Týká se bytů: 1, 13, 15, 16, 39, 41, 55, 63, 75, 76

Díky

Dana Jiříčková

Výměna vodoměrů 3. termín 4.5.2018

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výměna vodoměrů 3. termín 4.5.2018
Dub 132018
 

3. termín pro výměnu vodoměrů teplé a studené vody bude 4.5.2018 od 8:00 do 10:00. Komu prosím nebyly vodoměry dosud vyměněny, musí v tuto dobu zajistit přítomnost v bytě!

Děkuji Záluský