Informace pro nové členy SVJ

 

Nový člen získává s koupí bytu v SVJ Herčíkova 6 práva a povinnosti. Tato informace slouží novým členům pro snazší a rychlejší orientaci.

+ nahlaste výboru SVJ změnu uživatelů bytové jednotky

+ zaregistrujte svůj nabývací titul u našeho správce, jímž je Družstvo Máj

 

 Posted by at 18:28