Kvě 122017
 

1. Ráda bych poprosila všechny majitele bytů, popřípadě i podnájemníky, o tel. číslo – z důvodu výměny odpadních svodů. Jedná se o preventivní opatření, kdyby bylo nutné během výměny někoho z vás kontaktovat. Telefonní čísla předám panu Slavíkovi, jehož firma výměnu provede. Současně bych aktualizovala seznam pro výbor SVJ, který by zahrnoval kontakt na vás, kdyby bylo něco potřeba i v budoucnu … Můžete uvést také email. Kontaktní údaje (jméno, poschodí, č. bytu, tel., popř. e-mail) sdělte prosím buď na e-mail: opravy@hercikova6.cz nebo je vhoďte do schránky SVJ.             Děkuji.

2. Na základě několika negativních reakcí z tohoto čtvrtka (11.5.) bych ráda upozornila majitele všech jednotek, že je jejich POVINNOSTÍ umožnit vstup do bytu firmě, která bude výměnu svodů provádět. Svody NEJSOU majetkem vlastníka bytu, ale společenství vlastníků jednotek. Tato výměna byla ODSOUHLASENA na schůzi. Pokud i přes tato fakta s tím má někdo problém, ráda si s ním popovídám osobně ….Třískání dveřmi a odmítání spolupráce není řešení.

3. Podrobnější informace o výměně svodů budou následovat v nejbližších dnech. Sledujte proto nástěnku i webové stránky SVJ. Pokud by informace pro vás nebyly dostačující nebo byste měli nějaké dotazy, kontaktujte mě na e-mail: opravy@hercikova6.cz (jsem na něm denně) nebo přes schránku SVJ. Budu se snažit reagovat co nejdříve. Můžeme se také domluvit na osobní schůzce.

4. Děkuji vám všem, kteří jste ve čtvrtek umožnili prohlídku svodů.

Tamara Poláková

Sorry, the comment form is closed at this time.