Tamara Poláková

 Permalink  Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem
Říj 242020
 

SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

Vážení obyvatelé domu,
s ohledem na situaci, nebude s velkou pravděpodobností letos konána standardní schůze shromáždění, neboť nejsme schopni dostát omezením na počet osob ve vnitřních prostorách ani za předpokladu, že by většina obyvatel dala někomu plnou moc. Jelikož nám stanovy ukládají konat schůzi jednou ročně (minimálně jsme povinni schvalovat účetní závěrku za předchozí období), bude schůze konána per rollam pravděpodobně v době odečtů vody (první polovina prosince). Body budou vyvěšeny na nástěnce, zároveň bude všem majitelům, kteří v domě bydlí, hozen do schránky a ostatním zaslán obyčejným dopisem kompletní program. Kromě účetní závěrky budou zrevidovány opravy, které letos proběhly, všichni budou moct předložit výboru návrhy ke schválení. Bude se rovněž řešit případné umístění plošiny pro vozíčkáře v domě (podmínky popíšeme v informacích o schůzi). Přesné instrukce, jak bude vše probíhat, abychom minimalizovali jakékoli riziko nákazy pro všechny strany, Vám budou sděleny během listopadu.
Přeji všem pevné zdraví a v případě, že budete potřebovat s výborem komunikovat, učiňte tak prostřednictvím mailu či podepsaného lístku ve schránce.
Dana Jiříčková

 1. 2020

ČIPY

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ČIPY
Čvc 282020
 

VÁŽENÍ OBYVATELÉ DOMU,

V HORIZONTU DVOU TÝDNŮ BUDE PROVEDENA VÝMĚNA BOČNÍCH DVEŘÍ. ABY NA NICH FUNGOVALY VAŠE ČIPY, JE NUTNÉ JE NASTAVIT. Z TOHOTO DŮVODU POTŘEBUJI, ABYSTE MI VEŠKERÉ VAŠE ČIPY ODEVZDALI DO 9. 8. 2020. V TÝDNU OD 10. 8. BUDE PROBÍHAT MONTÁŽ A BUDOU SE NASTAVOVAT ČIPY. IHNED PO NASTAVENÍ VÁM JE VRÁTÍM. ABY NEMUSEL VÝBOR OBCHÁZET JEDNOTLIVÉ BYTY, PROSÍM O VLOŽENÍ ČIPŮ DO UZAVŘENÉHO SÁČKU NEBO IDEÁLNĚ OBÁLKY, OZNAČENÉ JMÉNY A ČÍSLEM BYTU DO SCHRÁNKY SVJ NA DVEŘÍCH ROZVODNY, NEBO DO MOJÍ, ČÍSLO 71. POKUD LPÍTE NA KONKRÉTNÍ BARVĚ ČIPU, PROSÍM I O OZNAČENÍ BAREV, KTERÉ DO OBÁLKY VKLÁDÁTE. POTÉ SI VŠE ZAZNAMENÁME DO SEZNAMU PODLE BYTŮ A PŘÍSLUŠNÝ POČET ČIPŮ VÁM VRÁTÍME DO SCHRÁNEK NEBO OSOBNĚ. POKUD SE VELKÉ MNOŽSTVÍ NEVYBERE, BUDEME PAK PRAVDĚPODOBNĚ DĚLAT JEŠTĚ JEDNO KOLO NASTAVENÍ ZBYTKU ČIPŮ.

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI

DANA JIŘÍČKOVÁ

28. 7. 2020

Zápis ze schůze SVJ z 30.11.2017

 Aktuality, Zápisy se schůzí SVJ  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis ze schůze SVJ z 30.11.2017
Led 032018
 

zápis-30_11_2017.pdf

Výměna odpadních svodů – poslední řada

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výměna odpadních svodů – poslední řada
Čvc 192017
 

Dobrý den,

poslední řada – severozápadní, se bude dělat 24.8. – 25.8. a 28.8. – 29.8. 2017.

Bližší informace naleznete na nástěnce, popřípadě na těchto web. stránkách, v oznámení ze dne 24.5. 2017.

Tamara Poláková, výbor SVJ

Úklid domu od října 2017

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úklid domu od října 2017
Čvc 162017
 

Dobrý den,

hledáme zájemce o úklid našeho paneláku od října 2017.

Více informací naleznete v příloze.

Výbor SVJ

Úklid

Rozpis výměn odpadních svodů

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpis výměn odpadních svodů
Kvě 242017
 

 

VÝMĚNA ODPADNÍCH SVODŮ

 • proběhne od 29.5.2017 – 29.6.2017, severozápadní strana bude mít datum ještě určeno
 • v přiložených souborech naleznete konkrétní harmonogram  ke každé řadě bytů – majitelé či podnájemníci musí být doma nebo zajistit přístup do bytu. Ten je přizpůsoben i na základě vámi oznámených dovolených atd …
 • práce na jednom odpadním svodu probíhají max. 4 dny, každý den od 8-17 hodin
 • pokud bude nutné ve Vašem bytě provést zásah do koupelny, je třeba mít již nachystané své vlastní kachličky (materiál) pro opravu!
 1. den: přízemí – 3. patro
 2. den: 4. patro – 6. patro
 3. den: 7. patro – 9. patro
 4. den: 10. patro – 12. patro
 • po ukončení práce lze odpady normálně používat (od 17 – 8 hodin)
 • na harmonogramu jsou některé byty ČERVENĚ označené – prosím majitele/podnájemníky těchto bytů (3,6,9. patro), aby byli doma i následující den na cca 2 hodiny pro odzkoušení  a přepojení dalších pater
 • Bezpečnost práce: Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu, zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednavateli nebo třetím osobám. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
 • Mobilní WC – bud před domem po dobu rekonstrukce.

 

 • v případě nutnosti můžete kontaktovat přímo majitele firmy:

= Vlastimil Slavík: 602 730 629

 

Děkuji všem za spolupráci !

 

Tamara Poláková

e-mail: opravy@hercikova6.cz

severovýchodní strana 29.5. – 1.6. jihovýchodní strana 2.6. – 7.6.západní strana 8.6. 13.6. jižní strana garsonky 14.6. – 19.6. jižní strana 26.6. – 29.6. severozápadní strana – po 10.7. oznámení

UPOZORNĚNÍ!

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPOZORNĚNÍ!
Kvě 122017
 

1. Ráda bych poprosila všechny majitele bytů, popřípadě i podnájemníky, o tel. číslo – z důvodu výměny odpadních svodů. Jedná se o preventivní opatření, kdyby bylo nutné během výměny někoho z vás kontaktovat. Telefonní čísla předám panu Slavíkovi, jehož firma výměnu provede. Současně bych aktualizovala seznam pro výbor SVJ, který by zahrnoval kontakt na vás, kdyby bylo něco potřeba i v budoucnu … Můžete uvést také email. Kontaktní údaje (jméno, poschodí, č. bytu, tel., popř. e-mail) sdělte prosím buď na e-mail: opravy@hercikova6.cz nebo je vhoďte do schránky SVJ.             Děkuji.

2. Na základě několika negativních reakcí z tohoto čtvrtka (11.5.) bych ráda upozornila majitele všech jednotek, že je jejich POVINNOSTÍ umožnit vstup do bytu firmě, která bude výměnu svodů provádět. Svody NEJSOU majetkem vlastníka bytu, ale společenství vlastníků jednotek. Tato výměna byla ODSOUHLASENA na schůzi. Pokud i přes tato fakta s tím má někdo problém, ráda si s ním popovídám osobně ….Třískání dveřmi a odmítání spolupráce není řešení.

3. Podrobnější informace o výměně svodů budou následovat v nejbližších dnech. Sledujte proto nástěnku i webové stránky SVJ. Pokud by informace pro vás nebyly dostačující nebo byste měli nějaké dotazy, kontaktujte mě na e-mail: opravy@hercikova6.cz (jsem na něm denně) nebo přes schránku SVJ. Budu se snažit reagovat co nejdříve. Můžeme se také domluvit na osobní schůzce.

4. Děkuji vám všem, kteří jste ve čtvrtek umožnili prohlídku svodů.

Tamara Poláková

Střecha

 Aktuality  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Střecha
Bře 022017
 

Po oznámení obyvatel 12. patra o zatékání do bytů byla provedena prohlídka střechy. Ukázalo se, že je na mnoha místech poškozena a extrémně znečištěna od ptačího trusu. Ten byl odstraněn (27. 2. 2017) a během cca 14 dnů dojde k opravě střechy (podmíněno počasím). Součástí opravy střechy bude instalace bodců proti holubům.