Říj 242020
 

SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

Vážení obyvatelé domu,
s ohledem na situaci, nebude s velkou pravděpodobností letos konána standardní schůze shromáždění, neboť nejsme schopni dostát omezením na počet osob ve vnitřních prostorách ani za předpokladu, že by většina obyvatel dala někomu plnou moc. Jelikož nám stanovy ukládají konat schůzi jednou ročně (minimálně jsme povinni schvalovat účetní závěrku za předchozí období), bude schůze konána per rollam pravděpodobně v době odečtů vody (první polovina prosince). Body budou vyvěšeny na nástěnce, zároveň bude všem majitelům, kteří v domě bydlí, hozen do schránky a ostatním zaslán obyčejným dopisem kompletní program. Kromě účetní závěrky budou zrevidovány opravy, které letos proběhly, všichni budou moct předložit výboru návrhy ke schválení. Bude se rovněž řešit případné umístění plošiny pro vozíčkáře v domě (podmínky popíšeme v informacích o schůzi). Přesné instrukce, jak bude vše probíhat, abychom minimalizovali jakékoli riziko nákazy pro všechny strany, Vám budou sděleny během listopadu.
Přeji všem pevné zdraví a v případě, že budete potřebovat s výborem komunikovat, učiňte tak prostřednictvím mailu či podepsaného lístku ve schránce.
Dana Jiříčková

  1. 2020

Sorry, the comment form is closed at this time.